צרפת  ים אי מגדלור נקודה כחול איים שלווה סערה צוק גלים סוערים
חזרה לדף הקודם