ניו יורק    _SHORPY-8d22299a      1942   New York
חזרה לדף הקודם